Din lärare ett asshole

1: Hatar du din lärare. Ja eller nej

2: Är din lärare dålig på att redovisa

3: Lägger din lärare sig i saker den inte ska lägga sig i

4: Har du någon gång sagt till din lärare att den är dum i huvudet

5: Pratar du på lektionerna och hon säger fy fast jag inte gjort något

6: Hatar du skolan

7: Hatar du din rektor