dexter är bättre än ville

1: vem är bäst

2: linton har mgi som

3: fåret heter

4: im a good good

5: ira ira ira ira