det riktiga kärleks testet

1: hur känner du dig när du ser han/ hon?

2: brukar ni prata med varandra?

3: beskriv den här bilden med ett ord

4: bruka ni vara med varandra?

5: skynda dig att välja!!!!!! hur är bilden