Det är orättvist

1: Det är så orättvist.

2: E du orättvis?

3: Går du i skolan

4: E du cool?

5: E du cool?(igen)