Desalination plant

1: Vilken stämmer inte in på MSF

2: Vilket är INTE (primärt, nämna med exakta ord) membrane property requirements

3: Vilket är bäst för variarade salthalt

4: The first evaporator stage of a Multi-Effect Distillation plant is investigated. Which heat exchanger configuration is valid here?

5: Kommer olof klara tentan imorgon?