Den stora Twilight Quizen

1: Vad heter Bellas pappa?

2: Vem skrev boken?

3: Vad heter den 2 filmen?

4: I vilken film tvingas Bella välja mellan Edward och Jacob?

5: Vilket år kom den första filmen ut?

6: Hur mycket tror du själv att du vet om Twilight?