Demokrati och diktatur

1: Är sverige en demokrati?

2: I en diktatur har alla lika värde.

3: Kan man kritisera eller granska de som bestämmer i en diktatur?

4: Om det råder censur får man uttrycka sig fritt inom de censurerade områdena.

5: I en demokrati behandlas alla lika.

6: Kvinnor har haft rösträtt i mer än 100 år.

7: I en diktatur förföljs människor på grund av vad de tycker och tror på.

8: I Sverige får man vara med och välja politiker som ska bestämma i landet när man fyllt 16 år.

9: Slutar vi att bry oss om vår demokrati finns risken att någon i värsta fall tar över makten och förvandlar landet till en diktatur.