DDG QUIZ FAN

1: Vad kalar softsFFS sin fru

2: Hur gamal är softis

3: Hur många gångvier har DDG blivit nominerade till guldtuben

4: Vad hetter softisFFS på insagam

5: Vad hetter ufos flickvfän

6: om du svara rätt på förra frågan.Vad heter kims pojckvän