DaweX Quiz

1: Hur gammal är/var David 2016

2: Vilken skola går David i?

3: Hur många fingrar brukar David ha upp på bilder?

4: Är David snygg?

5: Är David snygg?