dator

1: se villken som är rätt

2: se villken som är rätt

3: se villken som är rätt

4: se villken som är rätt

5: se villken som är rätt

6: se villken som är rätt