Cyrexyt

1: Är han en youtuber?

2: Spelar han CS:GO

3: Spelar han minecraft

4: Spelar han Scrapmecanik

5: Streamar han på twitch

6: Är han en gamer