cool testet

1: är du krim?

2: hur är dina betyg?

3: ÄR DU ORTEN

4: har du vänner?

5: din garderob?