Choclate

1: 1 Vad är mitt vavoritdjur

2: 2 vad heter jag i verkligheten

3: 3 Vad heter vännen som jag har haft längst

4: 4 Vad är mitt favoritmat

5: Vad heter mitt gjäng