Chanelle

1: Vem är bäst

2: Vilken serie gilar jag bäst

3: Vilken är mitt favå djur

4: Vilket är mitt person nummer

5: Vem är karol