Catharinas quiz

1: hur gamal är hon

2: villket år födes hon

3: vem är hons idol

4: vilken film är semst tyker hon

5: vilken sjukhus födes hon på.

6: vilka lender har hon varit i.

7: vilka youtuber s är hons favoriter