Candy star fan

1: 💜💙💗eller🖤❤️💛

2: Apa,fjäril,säl eller ko,häst,gris

3: Colly,Jolly,Volly eller Molly,Holly,Polly

4: Dans , sjunga eller slappa , mobil

5: Skola eller konsert