Camilles quize

1: Hur gammal är jag?

2: Hur många squihis har jag

3: Hur lång är jag?

4: Hur lång är jag?

5: Hur lång är jag?

6: Hdojojhdjs

7: Hur många slimes har jag?

8: Är jag bäst?

9: Vilken bil har jag

10: Vilken bil har jag

11: Vilken bil har jag

12: Har jag Facebook?

13: Har jag Facebook?

14: Har jag Facebook?