BUSINESS RELATIONS

1: vad är vetenskap

2: Vad är teori?

3: exempel på vetenskaplig publikation

4: vad är inte vetenskaplig publikation

5: Validitet

6: reliabilitet

7: Replikeras

8: Vad ingår i forksningsteknik?

9: Triangulering

10: Operationalisering

11: Metodologisk medvetenhet

12: Hypoteser

13: Kvantiativ metod

14: Kvalitativ metod

15: Kausalitet

16: objektivism (Ontologi)

17: subjektiv verklighet ( ontologi)

18: epistemologi

19: Ontologi

20: förklarande epistemologi

21: förstående epistemologi

22: Positivism:

23: Positivismens kännetecken

24: hermeneutik:

25: hermeneutik kännetecken

26: Abduktion:

27: Strukturerad intervju

28: semi-strukturerad intervju

29: ostrukturerad intervju