Buddhismen

1: Vad var hans namn innan han blev buddha

2: Vad vill buddhister uppnå

3: Vem är den mest kända laman

4: Tror man på en gud

5: Vart är Buddhismen störst