Bryr du dig om dit utseende

1: Hur ofta speglar du dig

2: Vad gör du om du upptäcker en fläck på dina kläder

3: Hur lång tid tar det för dig på morgonen?

4: Hur ofta sminkar du dig?

5: Vad gör du om du får en finne?

6: Hur förbereder du dig in för skolfotot