Bra vän

1: Har du ljugit för din vän?

2: Är du en bra vän?

3: Gillar din vän dig ?

4: Har din vän ljugit för dig någon gång ?

5: Har din vän svikit dig ?