Bra på musical.ly?

1: Tycker du själv att du är bra på musical.ly?

2: Hur många fans har du?

3: Säger dina vänner att du är bra?

4: Hur ofta gör du musical.lys?

5: Hur gör du musical.lys?