Bra inför Jägarexamen

1: Vilken klass på vapnet behöver du för att jaga säl?

2: Hur gammal måste du vara för att ta jägarexamen?

3: Var ansöker du om vapenlicens?

4: Får bäverjakt ske under våren

5: Är det lämpligt att skjuta på ett rådjur som står såhär?

6: När börjar skogsfågeljakten?

7: En björn som ställer sig på bakbenen..

8: Vid björnjakt med löshund gäller en regel, Vilken?

9: När slutar vårbocksjakten?

10: Vid björnjakt får endast två hundar användas på jakten, Varför?

11: Får GPS användas vid jakt?

12: Du sitter och vakar på rådjur i maj, Det kommer ut en råget, Får du skjuta den?

13: Under vilken tid på dygnet får man jaga björn?

14: Varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflon får jagas från 1 timme före solens uppgång till 1 timme efter nedgång, Men sista timmen får bara två jaktmetoder användas, Vilka?