Bob ross

1: Vem är best

2: Hur gamal är bob

3: Är Bob dum

4: Har du en rööv

5: Puko