Besta jokeboj

1: Vad har joke för efternamn

2: Vad heter jakes besta ven

3: Vad heter hans kamraman

4: Vad heter hans hund

5: Hur monga liter kokakylasero har han drukit

6: Hur monga hundar har dom