Beppos kuuuuliga sak som är en quiz

1: Vem är bäst?

2: Vad är Beppos HELA namn?

3: Vad kallas breddgrad+längdgrad med andra ord?

4: Vilken är den kemiska formeln för tenn?

5: Vilket är det "nya" ordet för imperfekt?

6: Vem borde vara på den nya 20kr-sedeln?

7: Varför har man bowlingskor?