BEN KAKTUS

1: ÄR BEN FUL

2: ÄR BEN KÄND

3: ÄR MY FUL

4: HUR SNYGG ÄR BEN 1 TILL 100

5: HUR GAMMAL ÄR BEN