Begrepp till provet

1: Helhets läsning

2: Genre

3: Fonetisk alfabete

4: Dekontexttualiserat språk

5: Kontextberoende språk

6: Vokalfyrsidig

7: Schemateori

8: Begränsad kod

9: Utvidgade koden

10: Ortografien läsning

11: Automatisering

12: Hypertexter

13: Ljudenig stavning

14: QtA metoden

15: Textrörlighet

16: Literacitet

17: Avkodning

18: Meta språk

19: Metakognition

20: Ortografisk läsning

21: Matteusefekt

22: Recipocac teaching (RT)