Begrepp rättegångar

1: Ordförande

2: Nämndemän

3: Notarie

4: Åklagare

5: Målsägare

6: Offentliga försvarare

7: Offentlig rättegång

8: Lyckta dörrar

9: Åtalspunkter

10: Vittnesed

11: Gärningsman

12: Mened