BCD 5D

1: Hur många förbättringsgrupper finns inom BCD?

2: Vilket av värderingarna hör ihop med "Dig"?

3: Vilket är det fjärde D:et i 5D?

4: Hur många 5D-punkter har status "Dig" och ägs av BCD just nu?

5: Om du lägger in en ny punkt under 5D och inte vet vart du ska allokera den, vad väljer du för alternativ då?

6: Vilket av följande metoder kan du ta hjälp av i Design-fasen?

7: Vilket av följande frågeställningar ska man följa upp på under Deliver-fasen?