Bäst i skolan!

1: Är du den som mest bestämmer i klassen?

2: Är du utanför?

3: Brukar du reta andra?

4: Vad har du för klädstil?

5: Vilka vänner har du?