barnprogram

1: Vilket program är bilden ifrån??

2: Vad heter personen till vänster????

3: Hur läskig är den här från 1 - 10??

4: Hur läskig är den här från 1 - 10??

5: Hur läskig är den här från 1 - 10??

6: Hur läskig är den här från 1 - 10??

7: Hur läskig är den här från 1 - 10??

8: Hur läskig är den här från 1 - 10??

9: Hur läskig är den här från 1 - 10??

10: Hur läskig är den här från 1 - 10??

11: Hur läskig är den här från 1 - 10??

12: Hur läskig är den här från 1 - 10??

13: Hur läskig är den här från 1 - 10??

14: Hur läskig är den här från 1 - 10??

15: Hur läskig är den här från 1 - 10??

16: Hur läskig är den här från 1 - 10??

17: Hur läskig är den här från 1 - 10??

18: Hur läskig är den här från 1 - 10??

19: Hur läskig är den här från 1 - 10??

20: Hur läskig är den här från 1 - 10??

21: Hur läskig är den här från 1 - 10??

22: Hur läskig är den här från 1 - 10??

23: Hur läskig är den här från 1 - 10??

24: Hur läskig är den här från 1 - 10??

25: Hur läskig är den här från 1 - 10??

26: Hur mår du idag ?

27: fuk u