BARN

1: Hur gammal är du

2: hur lång är du

3: vilken you tuber är bäst

4: hur mycket väger du

5: vad har du för betyg i skolan