Bare på løye

1: Hvor høyt er ?

2: fsdfsda

3: dfsafdsafew

4: jfdgjdsiogfjp

5: dgdsagewgsegs