Barbie

1: Vad heter Barbie filmen där Barbie spela Liana, tillsammans med Alexa hittar de en spegel?

2: I vilken film finns det en karraktär med som kallas Moster Millicent?

3: Vad heter personen som Barbie berättar om i Barbie i en julsaga?

4: Vilken film spelar Barbie odette?

5: Vad heter killen som vill bjuda ut Katrin i Barbie i en julsaga?

6: Vad är Katrins jobb i Barbie i en julsaga?

7: I vilken film förvandlas Barbie till en svan?