Bandy

1: Vad spelar man med?

2: Vad spelar man med?

3: Vad spelar man på?

4: Vad heter högsta serien i bandy?

5: vad har man på fötterna?

6: Är det världens bästa sport?!