balbin

1: är gabbe snygg

2: är albin tjock

3: är william smal

4: är william smal

5: är william smal

6: är frans stark