atom och kärnfysik

1: Vad består atomkärnan av?

2: Vad gjorde Ernest RutherFord?

3: När uppstår en radioaktiv strålning?

4: Vilken kärna består Alfastrålning av?

5: Vem upptäckte röntgenstrålningen?

6: Vilken strålning är svårast att stoppa?

7: Vilken strålning är farligast?

8: Vad är fission?

9: Vad är fusion?

10: När uppstår ultravioletta strålar?