Atister

1: Kan atister sjunga?

2: Är atister snyga?

3: Är det jag på bilden?

4: Är jag en atist?

5: Smingkar atister sig?

6: Har atister kompisar?