Återkallelsequizet

1: Vilken produkt var inblandad i ICA:s senaste återkallelsefall där det gick ut ett pressmeddelande?

2: Vad gör vi med återkallade produkter som kommer till lager som inte tillhör rätt batch?

3: aldsfkjafkldjaölfjk

4: dflkasdfjasdöfljasdölfj

5: sdölfkajsdöflasjdöl