Astronomi

1: Vad heter vårt solsystem?

2: Vilken planet ligger närmast solen?

3: Vad heter den världsbild vi har nu?

4: Vad heter den världsbild vi hade förr?

5: I vilken världsbild snurrar jorden och alla planeter runt solen?

6: Vad heter solsystemet närmast oss?

7: Vem kom på den heliocentriska världsbilden?

8: Vilket år sändes Voyager ut i rymden?

9: Vilket land var först på månen?

10: Hur lång tid tar det för jorden att snurra ett varv runt sin egen axel?