Asta

1: Vad är hennes namn

2: Hur gammal är hon

3: Hon bor i

4: Tycker hon om hundar

5: Eller katter