Asien

1: Japans huvudstad

2: Ligger Australien i Asien

3: Villket land kommer ”hola”från

4: Har du varit i Asien

5: Kommer Hide från japan