Äru en spexare?

1: Vet du vad man gör när man spexar?

2: Vad tycker du är viktigt när man spexar?

3: Är det bra att vara många när man spexar?

4: Vem skulle du spexa med?

5: Ska man säga snälla saker?

6: Har du spexat någon gång?