Ärta

1: Är du dum?

2: Är du smart

3: Vad vet du om ärtor?

4: Hur länge har du funnits på denna planet

5: Vad heter jag?

6: Hahj haj

7: Jag har brutit foten