Arkolåg

1: Är du smart

2: Gillar du JLC

3: Har du fått F i betyg i historia

4: Är du cool

5: Gillar du att gräva