Är ni populära i skolan

1: Gillar kilar dig i din klass?

2: Hur många väner har du?

3: Är ni ensama på resterna?

4: Om di fröken blir arja på dig vad gör du då?

5: Hur många har du varit ihop med?