är ni på g?

1: pratar ni mycket?

2: har han/hon sagt att han/hon gillar dig?

3: brukar ni va själva eller med andra?

4: har ni pussats/hånglat?

5: gillar du han/hon?

6: tycker du att ni är på g?