Är ni bästa vänner

1: Är hon tillsammans med någon

2: Vill hon ha en blogg

3: Är hon med i många bråk

4: Hoppas du har alla rätt

5: Gillar hon att rita