Är ni ämnade för varandra?

1: Känner ni varandra väl?

2: Brukar ni se på varandra?

3: Hur länge har ni känt varandra?

4: Har ni någonsin arbetat med varandra?

5: Har ni någonsin haft en stund med varandra, bara ni två?

6: Hur känner ni varandra?

7: Hur länge har du känt så här?

8: Hur känner du för honom?

9: Brukar han sitta bredvid dig på lektionerna

10: Är han fin?

11: Skulle du vilja vara ute med honom

12: Vad för slags relation skulle du vilja ha?